TRAINEE POOL

Našim trainees nabízíme průběžný a komplexní rozvoj tvrdých i měkkých dovedností v prostředí Letiště Václava Havla Praha

 • zvyšování odbornosti v jednom oboru pod vedením mentora a členů týmu
 • možnost získat náhled na provoz letiště a navázat nové kontakty
 • workshopy zaměřené na komunikační, prezentační a další nezbytné dovednosti
 • placená spolupráce formou dohody o pracovní činnosti (včetně benefitů – stravování a parkování na letišti)

AKTUÁLNÍ NABÍDKY TRAINEE POZIC

BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

CO NABÍZÍME

 • Po dohodě poskytneme dostupné podklady pro BP/DP
 • Zajistíme odborné vedení BP/DP
 • Možnost zapojení studenta do činností jednotlivých oddělení

VYPSANÁ TÉMATA

Údržba ploch

 • Využití biohmoty vznikající při údržbě nezpevněných ploch, keřů a stromů
 • Využití zemědělských GPS pro pohyb techniky na nezpevněných plochách

Ochrana životního prostředí

 • Odběr a analýza prachových částic PM10 a PM2,5 na Letišti Václava Havla Praha a určení potencionálního zdroje znečištění
 • Zpracovaní přehledu dřevin ve vztahu k jejich vhodnosti výsadby na Letišti Václava Havla Praha a v jeho okolí s cílem snížení rizika střetů ptáků s letadly.
 • Posouzení životního cyklu letecké dopravy a srovnání s jinými druhy dopravy
 • Praktické přístupy k ochraně biodiverzity v areálu letiště v souladu s bezpečností leteckého provozu
 • Metodika hodnocení udržitelnosti/environmentálního přínosu ve veřejných výběrových řízeních
 • Praktické možnosti využití cirkulárního hospodářství v prostředí mezinárodního letiště

Facility služby a správa budov

 • Využití metody BIM ve správě budov

Investice

Kontaktní formulář